Lujuuslaskenta

FEM-analyysi. Taipumakuvan avulla ratkaistaan sopiva tuentajako. Analyysi auttaa rakenteen kehitystyötä.

Lujuuslaskenta on tärkeä osa-alue yrityksen tuotekehityksen kannalta. Yhteistyöllä voimme kehittää tuotteita, jotka ovat toimivia, kestäviä ja kustannustehokkaita.

galleri/kuva3

Jännityskuvan perusteella selvitetään rakenteen kuormituksen kestävyys. Ennen lopullisten valmistuskuvien tuottamista varmistetaan rakenteen kestävyys ja materiaalivahvuudet, niin että ne vastaavat asetettuja vaatimuksia.